همسان سازی بازنشستگان

۰۸آبان
انتقاد بازنشستگان کارگری از وضعیت بد معیشت و وام‌های ناکافی/ چرا سطح مستمری به ۴ میلیون تومان نرسید؟

انتقاد بازنشستگان کارگری از وضعیت بد معیشت و وام‌های ناکافی/ چرا سطح مستمری به ۴ میلیون تومان نرسید؟

بازنشستگان کارگری می‌گویند: تبعیض میان بازنشستگان کشور از هر چیز دیگر ناراحت‌کننده‌تر است؛ این تبعیض باید از میان برداشته شود. […]