همسان‌سازی برای بازنشستگان فرهنگی

۰۱آذر
صدور احکام همه بازنشستگان فرهنگی/ بازنشستگان ۹۹ نیز مشمول همسان‌سازی ۹۰ درصدی شدند

صدور احکام همه بازنشستگان فرهنگی/ بازنشستگان ۹۹ نیز مشمول همسان‌سازی ۹۰ درصدی شدند

احکام جدید همه بازنشستگان فرهنگی با منظور کردن افزایشات همسان‌سازی صادر شده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، در آبان ماه، […]