همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور

۱۵آذر
قرار گرفتن متناسب‌سازی و اضافه ترغیب جزو پایه حقوق بازنشستگان/ هنوز اصلاحات بازنشستگان سخت و زیان‌آور اعمال نشده است

قرار گرفتن متناسب‌سازی و اضافه ترغیب جزو پایه حقوق بازنشستگان/ هنوز اصلاحات بازنشستگان سخت و زیان‌آور اعمال نشده است

بازنشستگان کارگری از قرار گرفتن اضافات همسان‌سازی در پایه حقوق در فیش‌های جدید خبر دادند. بازنشستگان تامین اجتماعی در تماس […]

۲۲آبان
فرمول‌های همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور چگونه تغییر می‌کند؟ / همسان‌سازی برای سایر گروه‌های مستمری‌بگیر ترمیم نمی‌شود

فرمول‌های همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور چگونه تغییر می‌کند؟ / همسان‌سازی برای سایر گروه‌های مستمری‌بگیر ترمیم نمی‌شود

علی دهقان‌کیا می‌گوید: دولت به ما پولی بابت همسان‌سازی نمی‌دهد و حتی کمکی هم نمی‌کند. همسان‌سازی براساس پول خود بیمه […]