همراهی مردم

۲۲آبان
در اقناع‌سازی و همراه کردن مردم در مقابله با کرونا موفق نبودیم

در اقناع‌سازی و همراه کردن مردم در مقابله با کرونا موفق نبودیم

چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ – ۱۹:۴۴ تهران(پانا) – استاندار تهران ضمن اشاره به کمبودهای زیرساخت‌های بهداشتی تهران عنوان کرد ما […]