همراهی «سعید» با زنی از قرن نهم هجری!

۰۲آذر
کمبود نقد ادبی در رمان‌های دینی

کمبود نقد ادبی در رمان‌های دینی

به گزارش مشرق، سعید تشکری از احیاکنندگان مکتب ادبیات خراسان در سال‌های گذشته به شمار می‌رود،‌ نویسنده‌ای که در آثار نمایشی […]