همراهان بیمار

۲۹دی
۱۰۰۰ همراه‌ سرا احداث می‌شود

۱۰۰۰ همراه‌ سرا احداث می‌شود

وی با تاکید بر اینکه شهرداران نواحی بازدیدهای میدانی خود را با حضور نمایندگان شورایاری ها انجام دهند، اظهار داشت: حفظ ارتباط شهرداران ناحیه ها و معاونت های شهرداری منطقه با شورایاران، به عنوان یک موضوع مهم در ارزیابی مدیران مدنظر قرار دارد.

۱۲آذر
جلوگیری از حضور همراهان بیمار در تمامی بخش های بیمارستانی

جلوگیری از حضور همراهان بیمار در تمامی بخش های بیمارستانی

سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ – ۱۶:۴۹ تهران (پانا) – معاون درمان وزارت بهداشت در نامه ای به معاونین درمان دانشگاه […]