همدلی و انسجام ملی

۱۰آذر
هوشیاری ملی در برابر ابعاد ترور دانشمند ایرانی

هوشیاری ملی در برابر ابعاد ترور دانشمند ایرانی

دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ – ۰۶:۵۱ تهران (پانا) – دانشمند شهید محســن فخری‌زاده، یک «سرمایه ملی» بود. انسان‌هایی از این […]