همخانه

۰۵اردیبهشت
عکس /  روح یک مرد عاشق زن ۳۸ ساله شد / او با من همخانه شده و اگر مردی کنارم باشد آزارم می دهد

عکس / روح یک مرد عاشق زن ۳۸ ساله شد / او با من همخانه شده و اگر مردی کنارم باشد آزارم می دهد

حوادث رکنا: زن ۵۲ ساله مدعی است که ۱۴ سال با یک روح در خانه زندگی کرد. به گزارش گروه […]