همترازی فلسفه با نبوت و فیلسوفان با انبیاء!

۰۳شهریور
مبانی معرفتی عاشورا در کلام دکتر ابراهیمی‌دینانی

مبانی معرفتی عاشورا در کلام دکتر ابراهیمی‌دینانی

به گزارش مشرق، “عقل و عشق در حریم عاشورا” حاوی دیدگاه‌های فلسفی دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی با تدوین و تحقیق اسماعیل […]