همایش پژوهشی تئاتر مقاومت

۱۷آبان
دو انتصاب در سی‌ونهمین جشنواره‌ تئاتر فجر

دو انتصاب در سی‌ونهمین جشنواره‌ تئاتر فجر

محسن بابایی‌ربیعی به عنوان مدیر دبیرخانه و دستیار دبیر و مهدی دوایی به عنوان مدیر هنری سی‌ونهمین جشنواره‌ تئاتر فجر […]