همایش پنسیلوانیا

۱۷آبان
دوئل حامیان «بایدن» و «ترامپ» در مقابل مراکز شمارش آراء

دوئل حامیان «بایدن» و «ترامپ» در مقابل مراکز شمارش آراء

در ایالت آریزونا نیز که رقابت میان دو نامزد به شدت تنگاتنگ است، حامیان «جو بایدن» و ترامپ در محوطه بیرونی کمیته انتخاباتی بخش ماریکوپا در شهر فونیکس با یکدیگر درگیر شدند.