همایش علی‌محمد اصفهانی

۱۹آبان
همایش علی‌محمد اصفهانی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود

همایش علی‌محمد اصفهانی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود

به دنبال محدودیت‌های فعالیت‌های فرهنگی و هنری در کشور بر اثر بیماری همه‌گیر کرونا؛ مقالات و نمایشگاه آثار همایش استاد […]