هلدینگ نیروگاهی

۲۴تیر
سه هلدینگ نیروگاهی در صف ورود به بورس

سه هلدینگ نیروگاهی در صف ورود به بورس

به گزارش افکارنیوز، ابولقاسم شمسی جامخانه از برگزاری جلسات با مجموعه وزارت نیرو خبر داد و اظهار کرد: طبق مصوبه […]