هفگی افغانستانته فرهن

۱۸آذر
اعلام جزئیات هفته گرامیداشت هنر افغانستان با عنوان «جان پدر کجاستی»

اعلام جزئیات هفته گرامیداشت هنر افغانستان با عنوان «جان پدر کجاستی»

تهران (پانا) – کمیسیون ملی یونسکو- ایران، جزئیات برنامه‌های هفته گرامی‌داشت هنر افغانستان با عنوان «جان پدر کجاستی» را اعلام […]