هفدهمین سالگرد اشغال پایتخت عراق به دست آمریکاست.

۲۲فروردین
تصاویری از اشغال بغداد توسط نیروهای آمریکایی

تصاویری از اشغال بغداد توسط نیروهای آمریکایی

کد خبر: ۱۴۹۱۷۰ تاریخ انتشار: جمعه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ – ۱۶:۲۹ نهم آوریل، هفدهمین سالگرد اشغال پایتخت عراق به دست […]