هفت زندانی نوجوان برزیل کشته شدند

۱۸دی
تلفات شورش های کنگره آمریکا به ۴ تن رسید

تلفات شورش های کنگره آمریکا به ۴ تن رسید

فاصله انگیزه‌ها جرم‌شناسان در مورد رویکرد خود در مورد قتل عمدی، تقسیم‌بندی‌های مختلفی دارند و در‌خصوص انگیزه‌ها، روش‌های انجام قتل […]