هفته ملی کودک

۰۲آذر
آغاز داوری پویش کتاب‌خوانی نامه به نویسنده

آغاز داوری پویش کتاب‌خوانی نامه به نویسنده

پویش کتاب‌خوانی «نامه به نویسنده» که هم‌زمان با هفته ملی کودک در نیمه دوم مهرماه ۱۳۹۹ شروع به کارکرده بود، […]