هفته فرهنگی افغانستان

۰۸آذر
بزرگداشت هفته هنر افغانستان با برگزاری نمایشگاه مجازی «جان پدر کجاستی»

بزرگداشت هفته هنر افغانستان با برگزاری نمایشگاه مجازی «جان پدر کجاستی»

شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ – ۰۸:۰۷ تهران (پانا) – کمیسیون ملی یونسکو- ایران در بزرگداشت هفته هنر افغانستان و با […]