هفته صفر اوراق

۱۷مهر
معامله صفر در فروش اوراق دولتی /فرصت سوزی در بازار بدهی

معامله صفر در فروش اوراق دولتی /فرصت سوزی در بازار بدهی

به گزارش اقتصادنیوز، در این هفته در بازار اولیه اوراق دولتی که به تامین مالی دولت اختصاص دارد هیچ خرید و […]