هفته اول اذر ماه

۰۱آذر
هفته اول لیگ یک| تقابل تازه‌واردها در تهران ملوان خارج از خانه

هفته اول لیگ یک| تقابل تازه‌واردها در تهران ملوان خارج از خانه

در حالیکه سرمربی خود را به تیم ملی جوانان داده میزبان خوشه‌طلایی ساوه است.