هشدار جنگ

۱۱دی

احتمال وقوع جنگ:ظریف هشدار داد

ایران دنبال  وقوع جنگ نیست: ظریف در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس تصریح کرد ایران به […]