هشت استان

۱۰آذر
سیل و آبگرفتگی در هشت استان کشور

سیل و آبگرفتگی در هشت استان کشور

وی ادامه داد: ۵١ شهر، روستا و مناطق عشایر نشین در هشت استان ایلام، بوشهر، خوزستان، فارس، قزوین، کهگیلویه و […]