هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران

۰۴آذر
آغاز دریافت آثار هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران

آغاز دریافت آثار هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران

مرحله تحویل آثار هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران روز سوم آذرماه آغاز شد. در ایام قرنطینه تنها امور اداری دریافت آثار […]