هشتاد و نهمین جلسه شورای سیاستگذاری

۱۷آذر
هشتاد و نهمین جلسه شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی برگزار شد

هشتاد و نهمین جلسه شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی برگزار شد

دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۹ – ۱۶:۱۲ تهران (پانا) – هشتاد و نهمین جلسه شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی، […]