هزینه وام مسکن

۲۸دی
کاهش هزینه وام مسکن برای مجردها

کاهش هزینه وام مسکن برای مجردها

به گزارش اقتصادنیوز، در بیست و هفتم دی ماه روند ارزانی وام مسکن این هزینه را به کمترین حد خود […]

۲۳دی
تداوم روند نزولی هزینه وام مسکن

تداوم روند نزولی هزینه وام مسکن

    به گزارش اقتصادنیوز، پس از آنکه هزینه وام مسکن در روز یکشنبه بالاترین میزان خود را در هفته […]

۱۹دی
سقف نرخ سود وام مسکن در بازار

سقف نرخ سود وام مسکن در بازار

به گزارش اقتصادنیوز، در هفته سوم زمستانی خرید وام مسکن یک رکورد گرانی به ثبت رسید اما درمیانه هفته دوباره […]

۱۶دی
سکته ای خفیف در قیمت وام مسکن

سکته ای خفیف در قیمت وام مسکن

به گزارش اقتصادنیوز، قیمت اوراق تسهیلات مسکن هزار و ۳۰۰ تومان نسبت به روز یک شنبه کاهش پیدا کرده و به […]

۱۴دی
گرانی وام مسکن در قله یک ماهه

گرانی وام مسکن در قله یک ماهه

به گزارش اقتصادنیوز، در چهاردهمین روز دی ماه هزینه وام مسکن پس از افزایشی که در هفته گذشته آغاز کرده […]

۰۸دی
رکوردی دیگر در ارزانی هزینه وام مسکن

رکوردی دیگر در ارزانی هزینه وام مسکن

به گزارش اقتصادنیوز، در هشتمین روز دی ماه هزینه وام مسکن پس از روز گذشته به کمترین حد خود از […]