هزینه های درمانی کارگران

۱۲آبان
کارگران و بازنشستگان می‌گویند “نه”/ طرح نمایندگان مجلس خطرناک است/ درمان رایگان چه شد؟!

کارگران و بازنشستگان می‌گویند “نه”/ طرح نمایندگان مجلس خطرناک است/ درمان رایگان چه شد؟!

نمایندگان مجلس به‌جای طرحِ اجباری کردن بیمه تکمیلی که ثمره آن فقط افزایش هزینه‌های درمان همه مردم از جمله کارگران […]