هزینه فرصت

۱۵تیر
هزینه فرصت در سرمایه گذاری چیست؟

هزینه فرصت در سرمایه گذاری چیست؟

به گزارش افکارنیوز، ارزش استفاده از فرصت‌های دیگر که به واسطه انتخاب از آن صرف نظر کردیم، هزینه فرصت می‌گویند […]