هزینه ساخت «شهر موش‌های2»

۲۳مرداد
منیژه حکمت چقدر از بنیاد سینمایی فارابی تسهیلات مالی دریافت کرده است؟

منیژه حکمت چقدر از بنیاد سینمایی فارابی تسهیلات مالی دریافت کرده است؟

به گزارش مشرق، انتشار گزارش مالی و عملکرد بنیاد سینمایی فارابی، طبق معمول با حواشی ریز و درشتی همراه شده […]

۲۳مرداد
منیژه حکمت چقدر از بنیاد سینمایی فرابی تسهیلات مالی دریافت کرده است؟

منیژه حکمت چقدر از بنیاد سینمایی فرابی تسهیلات مالی دریافت کرده است؟

به گزارش مشرق، انتشار گزارش مالی و عملکرد بنیاد سینمایی فارابی، طبق معمول با حواشی ریز و درشتی همراه شده […]