هزینه درمان کارگران و بازنشستگان

۲۶آبان
«درمان رایگان» حق مسلم کارگران و بازنشستگان است/ در بحران کرونا به اصل ۲۹ قانون اساسی بازگردیم

«درمان رایگان» حق مسلم کارگران و بازنشستگان است/ در بحران کرونا به اصل ۲۹ قانون اساسی بازگردیم

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها می‌گوید: افزایش هزینه‌های درمان کارگران و بازنشستگان، خلاف الزامات قانون اساسی است. به گزارش […]