هزینه ترجمه کتاب

۰۸آبان
روش انتخاب کتاب از آمازون برای ترجمه [کسب درآمد]

روش انتخاب کتاب از آمازون برای ترجمه [کسب درآمد]

بخش بزرگی از کتاب‌هایی که در بازار ایران یافت می‌شوند، کتاب‌هایی هستند که از زبان‌های دیگر به زبان فارسی ترجمه شده‌اند. دلیل این امر این است که ترجمه کتاب تا حد زیادی آسان‌تر از تألیف آن است، چرا که در ترجمه می‌توان بر فاکتور‌هایی مانند موفقیت کتاب اصلی و شهرت نویسنده آن تکیه کرد و شانس موفقیت را افزایش داد...