هزار راه نرفته

۱۰آبان
بازدید مدیر شبکه دو از مراحل پیش‌تولید مجموعه «هزار راه نرفته»

بازدید مدیر شبکه دو از مراحل پیش‌تولید مجموعه «هزار راه نرفته»

محمدرضا جعفری جلوه، مدیر شبکه دو به همراه حمیدرضا دیبایی، قائم مقام شبکه، معصومه آشتیانی‌زاد مدیر گروه خانواده شبکه دو […]