هزاره

۲۵دی
کدام دست در این خاک باد می‌کارد؟

کدام دست در این خاک باد می‌کارد؟

همزمان از ترکیه خبر آمد یک ماشین حامل مهاجران غیرقانونی افغانستانی دچار سانحه شده است. پنج کشته و هفت مجروح […]