هزاران نفر در حمایت از حقوق زنان افغان

04مهر
حمایت از حقوق زنان افغان در ایتالیا

حمایت از حقوق زنان افغان در ایتالیا

به گزارش نیوز: خبرگزاری صدای افغان (آوا): آنها از جامعۀ جهانی خواستند که به فشارهای خود علیه طالبان ادامه دهند […]

-