هر گونه تجمع غیرقانونی و سلب آسایش جامعه به نشانه اعتراض محکوم ا

۰۵آذر
هر گونه تجمع غیرقانونی و سلب آسایش جامعه به نشانه اعتراض محکوم است

هر گونه تجمع غیرقانونی و سلب آسایش جامعه به نشانه اعتراض محکوم است

فارغ از هر گونه جانبداری تجمع معترضین در مقابل سازمان منطقه آزاد کیش و تهیه خوراک تبلیغاتی برای شبکه‌های معاند […]