هر روز با قرآن

۲۰اردیبهشت
اصلاح حمد و سوره مردم کار شبکه قرآن نیست!

اصلاح حمد و سوره مردم کار شبکه قرآن نیست!

به گزارش مشرق، برقراری ارتباط مؤثر با کارشناسان مذهبی و قرآنی و به‌کارگیری نظرات آنها یکی از رویکردهای اصلی شبکه […]