هرینه

۰۸آبان
وام مسکن ارزان شد+ جدول / هزینه خرید اوراق مسکن

وام مسکن ارزان شد+ جدول / هزینه خرید اوراق مسکن

نرخ سود موثر به این معناست که افراد در طول ۱۲ سال معادل این سود مبلغی بیشتر از وامی که در ابتدا اخذ کرده اند را بایستی به بانک برگردانند. در همین خصوص نهایتا خالص هزینه هایی که مجردان امروز برای اخذ وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه متحمل شده و بایستی آن را در طول ۱۲ سال به بانک باز پرداخت کنند برابر با ۱۸۵ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان خواهد بود. در روز سه شنبه هزینه سرجمع برای مجردها برابر با ۱۸۶ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان بود.