هرویین خوار

۱۱آذر
دستگیری مرد هرویین خوار در بیمارستان لقمان

دستگیری مرد هرویین خوار در بیمارستان لقمان

 جام جم آنلاین از ایسنا، سرهنگ سید فتاح موسوی در این باره گفت: به دنبال مراجعه مردی به بیمارستان لقمان حکیم […]