هرمز انصاری

۱۵آبان
برگزاری مراسم بزرگداشتی برای هرمز انصاری

برگزاری مراسم بزرگداشتی برای هرمز انصاری

مراسم یادبود هرمز انصاری شاعر و نویسنده برگزار می‌شود.