هدف گذاری تورمی

۱۲مرداد
تخلیه اثر کرونا در اقتصاد ایران/ رشد مثبت شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی

تخلیه اثر کرونا در اقتصاد ایران/ رشد مثبت شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی

به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی برای اولین بار پس از اعلام هدفگذاری تورمی ، اقدام به انتشار یک بیانیه تحلیلی […]