هدایت نقدینگی

۰۱مهر
هدایت نقدینگی به سمت تولید نیازمند تدوین راهکار‌های اجرایی و رفع موانع است

هدایت نقدینگی به سمت تولید نیازمند تدوین راهکار‌های اجرایی و رفع موانع است

به گزارش افکارنیوز،  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه امروز از هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان […]