هجوم ملخ ها

۱۹خرداد
هشدار فائو در مورد بروز قحطی شدید در کنیا

هشدار فائو در مورد بروز قحطی شدید در کنیا

به گزارش افکارنیوز،  سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو ) هشدار داد منطقه تورکانا در کنیا در حال […]