هجوم به‌بازار‌شام در‌غیاب ایران

02فوریه
جای خالی ایران در بازار شام

جای خالی ایران در بازار شام

[ad_1] چند سال پیش زمانی که ترکیه هواپیمای جنگنده روسی را مورد هدف قرارداد، روس‌ها ترکیه را تحریم کردند […]