هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک

۲۵آبان
فراخوان مسابقه نمایشنامه‌نویسی هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی

فراخوان مسابقه نمایشنامه‌نویسی هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی

فراخوان مسابقه نمایشنامه‌نویسی هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران-مبارک منتشر شد.