هایلایت های قهوه ای

۲۴آذر
چگونه بهترین رنگ موی مناسب خود را انتخاب نمایید

چگونه بهترین رنگ موی مناسب خود را انتخاب نمایید

خانم هایی که پوستی با تناژ زیتونی همراه با ته رنگ سبز دارند می توانند رنگ قهوه ای با سایه های قرمز استفاده کنند. رنگ قهوه ای بلوطی، بور، دارچینی برای این رنگ پوست به عنوان مکمل استفاده می شود.