هایدگر

۱۱آذر
ترس از مرگ بنیاد گسترش شهرسازی انسان معاصر است/ انسان شهری از مرگ افسون‌زدایی می‌کند اما در روستا مرگ به هستی تعلق دارد

ترس از مرگ بنیاد گسترش شهرسازی انسان معاصر است/ انسان شهری از مرگ افسون‌زدایی می‌کند اما در روستا مرگ به هستی تعلق دارد

جولیان باگینی می‌گوید: انسان شهری از مرگ افسون‌زدایی می‌کند اما در روستا مرگ به خود هستی تعلق دارد. انسان با […]