هانکو

۱۶فروردین
کمونیست‌ها دروغ می‌گویند

کمونیست‌ها دروغ می‌گویند

اساسا چه میزان از این آمار قابل اطمینان است؟ آیا بدترین دوره شیوع سپری شده است؟ این پرسش‌ها و بسیاری […]