هانس کریستین اندرسون

۱۱آبان
مصاحبه‌های فالاچی با امام و مهندس بازرگان را از روزنامه کوریرا دلاسرا جمع‌آوری کردم/ پینوکیو بخشی از زندگی همه آدم‌هاست/ ترجمه صادق چوبک از پینوکیو دست‌دوم است

مصاحبه‌های فالاچی با امام و مهندس بازرگان را از روزنامه کوریرا دلاسرا جمع‌آوری کردم/ پینوکیو بخشی از زندگی همه آدم‌هاست/ ترجمه صادق چوبک از پینوکیو دست‌دوم است

مترجم پینوکیو با بندیتو کروچه فیلسوف ایتالیایی همداستان است که پینوکیو آیینه رفتارهای انسان است. وی همچنین با برشمردن تعدد […]