هاله ای از ابهام

۰۱مرداد
عربستان در هاله ای از ابهام / اخباری از مرگ سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی

عربستان در هاله ای از ابهام / اخباری از مرگ سلمان بن عبدالعزیز شاه سعودی

به گزارش نیوز، پایگاه اینترنتی جنبش آزادی و تغییر (حرکه الحریه و التغییر) گزارش داد، در پی اعلام خبر بستری […]