هاشم کارگر

۰۴دی
سازمان ثبت از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور است

سازمان ثبت از سازمان‌های فعال در توسعه دولت الکترونیک در کشور است

در پی اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه «سازمان ثبت اسناد کشور هنوز به دولت الکترونیک متصل […]