هارولد شوماخر

۰۶اردیبهشت
بدترین تصمیمات داوری تاریخ فوتبال؛ عجایب مردان سوت به دست

بدترین تصمیمات داوری تاریخ فوتبال؛ عجایب مردان سوت به دست

به گزارش خبرورزشی، یک سوت، یک پرچم، یک کارت و… می‌تواند سرنوشت مسابقه فوتبال را تغییر دهد، حالا این تصمیمات می‌توانند در […]

۰۶اردیبهشت
بدترین تصمیمات داوری تاریخ فوتبال جهان؛ عجایب مردان سوت به دست

بدترین تصمیمات داوری تاریخ فوتبال جهان؛ عجایب مردان سوت به دست

به گزارش خبرورزشی، یک سوت، یک پرچم، یک کارت و… می‌تواند سرنوشت مسابقه فوتبال را تغییر دهد، حالا این تصمیمات می‌توانند در […]